2. nov, 2016

Van Halloween tot Allerzielen

Feest van de dood. Ben je nu helemaal op je kop gevallen? Hoe kan de dood nu gepaard gaan met feest?

In Mexico denken ze daar heel anders over. Daar worden 31 oktober tot en met zo'n 4 november de overledenen herdacht. Meestal familieleden, maar het kunnen alle dierbaren zijn. Volgens het geloof keren de zielen van de overleden verwanten terug naar de aarde.

In de Katholieke kerk herdenken wij op 1 en 2 november ook de overledenen. Deze heiligendagen heten, dan allerheiligen en allerzielen. Op dit moment brandt er een kaarsje in mijn huis voor mijn grootouders en mijn oom theo, die niet meer onder ons zijn.  

Hoe dit nu precies zit, is een mooi verhaal.