31. dec, 2016

Verplicht bezoek voor iedereen woonachtig in Nederland

Afgelopen week bracht ik een bezoek aan Dordrecht. Deze stad die het eerst stadsrechten in Nederland ontving, is gezegend met een prachtig oud historisch centrum.

Sinds 2015 herbergt het ook in het Hof een zeer belangrijk museum, geopend door Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Het is gevestigd in een oud klooster van Augustijner monniken.

Ik neem u mee terug naar het jaar 1572. De Nederlanden maken onderdeel uit van het rijk der habsburgers, met als Spaanse vorst Filips II. Men is sedert 1568 in oorlog met  Spanjaarden. Deze opstand tegen een van de machtigste rijken ter wereld, met bezittingen over de hele wereld, waaronder grote delen van het huidige Midden en Zuid-Amerika wordt geleid door de Prins van Oranje.

De hoge adel, waaronder Willem van Oranje, de graven van Hoorne en Egmont en anderen hadden veel macht moeten inleveren onder Karel V, de vader van Filips II aan ambtelijke juristen. De Nederlanden werden bestuurd door  de landvoogdes Margaretha van Parma. Haar adviseur Granvelle, werd door toedoen van deze adellijke heren in 1564 ontheven van zijn functie.

Hierna kwamen de religieuze tegenstellingen tussen de Katholieke Spaanse vorsten en de aanhangers van de protestantse beweging  tot een hoogtepunt. Al in 1550 was het bloedplakkaat uitgevaardigd, waarin Karel V verordonneerde dat het bijwonen van ketterse diensten en het drukken en verspreiden van ketterse geschriften bestraft zouden worden met de doodstraf. De adel heeft zicht in de decennia daarna ingezet om de gevolgen en uitvoeringen van deze straffen te laten verzachten.

Er heerste economische malaise, de Spanjaarden legden hoge belastingen op, er was hongersnood en de prins van oranje was naar het uitroepen van de opstand naar Duitsland gevlucht.

Het was in het licht van deze gebeurtenissen dat de prins zijn afgevaardigde Marnix van sint Aldegonde naar Dordrecht zond om met vertegenwoordigers van de Hollandse steden te te vergaderen over een opstand. Dordrecht is een goede keuze en ook praktisch, want andere steden worden belegerd. Deze vergadering gaat de geschiedenis in, als de eerste officiele statenvergadering en eigenlijk is dit de kiem voor de geboorte van een natie. 

Tijdens deze vergadering hier in het hof van Holland wordt de Prins Willem van Oranje opnieuw als stadhouder erkend. De steden beloven gezamenlijk om 500.000 carolusguldens beschikbaar te stellen voor de financiering van de Opstand.  Deze gebeurtenissen zullen uiteindelijk leiden tot de stichting van de onafhankelijke republiek der 7 verenigde Nederlanden in 1575.

Een andere belangrijke bepaling die heden ten dage zeer actueel is, is de overtuiging dat iedere mens gewetensvrijheid heeft. Men is vrij om te geloven wat hij wil.

Laten we blijven ijveren voor deze zeer bijzondere bepaling, in dit kleine stukje wereld waar deze vrijheid nog heerst en niet eenzijdig wordt opgezegd, door de meerderheid van de bevolking.

Het zou volgens mij een belangrijke zaak, om iedereen woonachtig in Nederland, dit bij aankomst in Nederland (als Vluchteling) en bij reeds in Nederland woonachtig op hun 18e verjaardag officieel te laten bevestigen op het gemeentehuis, tijdens een leuke ceremonie.

De Amerikanen bijvoorbeeld tonen in Washington trots hoe je de geboorte van een natie eert en viert.

Je straalt dan als Nederlandse natie meer uit, dat juist de pluriformiteit van denken een zeer groot goed is en natuurlijk hoort daar een bezoek bij aan het Hof van Nederland.