2. feb, 2017

Romeinen in Nederland

In de week van 29 april t/m 7 mei 2017 is het weer Romeinenweek. Op tal van plaatsen worden activiteiten georganiseerd. Het thema luidt dit jaar, 100 % Romeins.

Romeinen staan in de belangstelling en waarom ook niet. Tenslotte is ons rechtssysteem nog voor een deel gebaseerd op de principes van het klassiek Romeinse recht.

Het Keizerrijk is natuurlijk al eeuwen lang geleden ten onder gegaan, maar de Romeinen spreken nog altijd tot de verbeelding. Hun aanwezigheid in vele landen buiten Italie hebben hun sporen nagelaten. Zo zijn er van Katwijk aan zee tot aan de grens met Duitsland legerkampen geweest. Een deel van die kampen behoren nu tot ons archeologisch erfgoed.

In Leiden lag het fort of castellum Matilo.  Er is nu een park gemaakt boven op de resten, zodat het archeologisch monument behouden blijft.  Al deze forten en legerkampen vormden samen de Limes, of de Romeinse grens in Nederland en Duitsland. In Duitsland loopt deze door tot aan Bonn.

De Limes of het Nederlandse gedeelte ervan, dat zo'n 140 km lengte heeft,  wordt in 2020 voorgedragen voor de werelderfgoedlijst van de Unesco. De limes is daarmee het grootste archeologische monument van Nederland. Tegenwoordig kun je te voet of met de fiets de Limes goed volgen.    

Toch was dat niet vanzelfsprekend omdat de Romeinen min of meer als bezetters werden beschouwd en niet als cultuurbrengers. Zo is er de beroemde film van het Britse acteursgezelschap Monty Python, life of Brian. Hierin proberen de Joden, die eveneens bezet worden door de Romeinen aan te tonen, dat de invloed en betekenis van de Romeinen voor de Joden te verwaarlozen is.  Zie youtube; Quote-a-long to the infamous “What Have The Romans Ever Done For Us” scene from Monty Python’s Life of Brian (1979), with this official Monty Python quote-a-long video. https://youtu.be/0GSvRsC6-B0

De bewoners van het Romeinse rijk, voelden zich allemaal in een andere mate Romein. Er waren Romeinen, Germanen en Bataven. Sommigen bewoners hadden het Romeinse burgerrecht en anderen kregen dit later in hun leven of hun nazaten werden Romeinen. Men zou gekscherend kunnen zeggen dat er sprake was van een multiculturele samenleving. De Limes diende wel degelijk om de orde in het Rijk te handhaven, maar sloot geen handel uit, met de buren ten noorden van de Limes. Door die handel kwamen verschillende volkeren met elkaar in contact en leerden zij meer over elkaars gewoonten.

In Nederland zijn er inmiddels flink wat informatieborden, reconstructies van Romeinse gebouwen en musea met interessante collecties te vinden.  Een mooie reconstructie is bijvoorbeeld die van een Romeinse boerderij in het Zuidhollandse Alphen aan de Rijn, vormgegegeven aan de hand van een opgegraven boerderij te Rijswijk.

Wil jij meer weten, bezoek dan de verschillende websites en leer meer over de Romeinen;

http://www.romeinselimes.nl/nl/romeinse-limes

https://www.romeinenweek.nl/thema