26. nov, 2016

van revolutionair tot dictator

De cubaanse leider Fidel Castro is overleden. Voor velen  een dictator, ooit een held van een deel van het Cubaanse volk.  Fidel Castro is bovenal een symbool van de koude oorlog geweest.

Zoon van een Spaanse suikerrietfarmer en een huishoudster, geboren in 1926, raakte hij al tijdens zijn rechtenstudie politiek geengageerd.  Al in 1953 was hij betrokken bij een aanval op een kazerne in Santiago de Cuba. De aanval mislukte en Fidel Castro belandde in de gevangenis. In 1955 kwam hij vrij tijdens een Amnestie.  Fidel kwam terecht in Mexico, waar hij Ernesto Ç"he" Guevara ontmoette. Van daaruit begon een revolutionaire strijd tegen de dictator Fulcencio Batista. Hij slaagde erin de dictator te verdrijven op 1 januari 1959. De eerste communistische staat op het westelijke halfrond is een feit.  De Verenigde Staten die de verdreven dictator Batista hadden gesteund, zagen met lede ogen aan, dat Amerikaanse belangen werden genationaliseerd.

De revolutie zorgde voor een uittocht van veel Cubanen, die veelal naar de Verenigde Staten emigreerden. In florida wonen veel Cubanen.

In eerste instantie leek de revolutie goed voor de arme Cubanen, door de introductie van een goed onderwijssysteem en goede gezondheidszorg. Helaas betekende dit een beperking van andere vrijheden, zoals de recht op vrije meningsuiting en andere denkbeelden.

Dit alles leidde tot een handelsembargo en de beroemde invasie in de Varkensbaai door 1500 ballingen in een poging om Fidel, Raul Castro en andere revolutionairen te verdrijven.

De invasie mislukte en veel ballingen  werden gevangen genomen en later tegen een losprijs vrijgekocht.

Cuba wendde zich tot de Sowjet-unie, die een goede kans roken om, op een kleine afstand van de grote vijand, Amerika een steunpunt te bouwen. Dit leidde tot het plaatsen van raketten. De rakettencrisis leidde bijna tot een nucleair conflict. Voor sommigen geld dit als het beste wapenfeit van de Kennedy-regering, die dit op het nippertje wisten te voorkomen.

Fidel Castro, bleef echter de grote vijand en werd het doelwit van de Central intelligence agency, die vele pogingen deed om hem uit de weg te ruimen.Verslagen over deze pogingen lezen bijna als een serie verhalen uit een James Bond film. Volgens een schatting, zou hij meer dan 600 moordpogingen hebben overleefd.  Geen ontploffende sigaren, vergiftigde sigaren, duikpakken of andere manieren om iemand te vermoorden, lukten om de leider van de Cubaanse revolutie uit te schakelen.

De Mafia die grote belangen had in de gokwereld in Havana, slaagden er niet in om een akkoord met Fidel te sluiten. Meyer lansky vluchtte uit Cuba, maar Santos Trafficante werd in de gevangenis gegooid en later gedeporteerd. 

Fidel werd minister-president en later president van de republiek Cuba, totdat hij wegens gezondheidsredenen afstand moest doen van deze positie in 2008, ten gunste van zijn broer Raul.

Fidel Castro is 90 jaar oud geworden en zal worden bijgezet in Santiago de Cuba.